Πάνω από 30 χρόνια Εμπειρίας + Σύγχρονη Αντίληψη = Πιστοποίηση 4ης Βιομηχανικής Εποχής

Μια πρωτοποριακή εξέταση:

 • Η διαδικασία της εξέτασης είναι προσιτή και σύγχρονη, διευκολύνοντας τους υποψήφιους να επιδείξουν τις γλωσσικές τους ικανότητες.
 • Η δομή της εξέτασης είναι ίδια σε όλα τα επίπεδα, διευκολύνοντας τη μετάβαση από το ένα επίπεδο στο επόμενο.
 • Τα βιβλία εκμάθησης αγγλικών ακολουθούν τη δομή και θεματολογία των εξετάσεων, καθιστώντας ευέλικτο το έργο των καθηγητών για την καλύτερη προετοιμασία των υποψηφίων.
 • Τα θέματα των εξετάσεων βασίζονται σε καθημερινά σενάρια.
 • Τα θέματα είναι αντιπροσωπευτικά του γνωστικού επιπέδου των υποψηφίων.

Listening:


 • Η εξέταση αποτελείται από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
 • Οι ερωτήσεις ακολουθούν τη της ηχογράφησης.
 • Οι ηχογραφήσεις είναι υψηλής ποιότητας.
 • Η προφορά των εκφωνητών είναι κατανοητή.

Reading:


 • Η εξέταση αποτελείται από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
 • Τα κείμενα βασίζονται σε σύγχρονα θέματα από πραγματικές πηγές, διευκολύνοντας την κατανόησή τους.
 • Οι ερωτήσεις ακολουθούν τη ροή του κειμένου.

Writing:


 • Task 1: Οι υποψήφιοι καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα σε δυο θέματα και να παράξουν ένα Formal κείμενο.
 • Task 2: Oι υποψήφιοι καλούνται να γράψουν ένα Informal κείμενο - γράμμα ή email - πάνω στο υποχρεωτικό θέμα που τους δίνεται.
 • Δίνονται προτεινόμενα σημεία προς ανάπτυξη.

Speaking:


 • Αποτελείται από 3 μέρη.
 • Ένας εξεταστής ανά εξεταζόμενο.
 • Οι εξεταστές ενισχύουν την αυτοπεποίθηση των υποψηφίων.
 • Οι υποψήφιοι ενθαρρύνονται να επιδείξουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες.

Οι ενότητες βαθμολογούνται με: Refer, Near Pass, Pass, Merit, Distinction.

 • Μόνο ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών (a, b or c) σε Listening & Reading.
 • Τα θέματα είναι προσαρμοσμένα στην ηλικία των υποψηφίων.
 • Υψηλά ποσοστά επιτυχίας σε όλα τα επίπεδα.
 • Οι μόνες εξετάσεις γλωσσομάθειας που επιτρέπουν στον υποψήφιο να διατηρήσει τη βαθμολογία των δεξιοτήτων που έχει περάσει.
 • Επανεξέταση δεξιοτήτων για όσες φορές χρειαστεί μέσα στις επόμενες πέντε εξεταστικές.
 • Νέο Σύστημα Βαθμολόγησης: Οι υποψήφιοι που επιτυγχάνουν βαθμολογία Near Pass σε ΜΙΑ δεξιότητα (δηλαδή μέχρι και 3 βαθμούς κάτω από τη βάση) θεωρούνται επιτυχόντες.
 • Το Νέο Σύστημα Βαθμολόγησης εφαρμόζεται και στους refer υποψήφιους.
 • Εξετάσεις που υποστηρίζουν υποψήφιους με Μαθησιακές Δυσκολίες βάσει του Dyslexia Style Guide της British Dyslexia Association.
 • Δεν απαιτείται επίσημη μετάφραση των γνωματεύσεων μαθησιακών ή άλλων δυσκολιών.
 • Προσφέρονται εύλογες προσαρμογές για τους υποψήφιους με μαθησιακές ή άλλες δυσκολίες.
 • Ασφαλής και εύκολη πρόσβαση στο Centre Management System (CMS), ένα πρωτοποριακό και σύγχρονο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για τους συνεργάτες μας.
 • Δια βίου ισχύος πιστοποιητικά.

Refer Υποψήφιοι

Οι υποψήφιοι που είναι επιτυχόντες σε μια, δύο ή και τρεις δεξιότητες έχουν τη δυνατότητα να διατηρήσουν τη βαθμολογία τους για τα επόμενα τρία χρόνια. Στο ίδιο χρονικό διάστημα έχουν το δικαίωμα επανεξέτασης στις υπόλοιπες δεξιότητες για όσες φορές είναι απαραίτητο.

Copyright © 2024 GlobalCert. All rights reserved.