Στο NOCN:

  • Πιστεύουν ότι οι άνθρωποι πρέπει να αναγνωρίζονται για τα επιτεύγματά τους, ανεξαρτήτως συνθηκών.
  • Βάζουν τις ανάγκες των μαθητών, των μαθητευόμενων, των εργοδοτών, των παροχέων μάθησης και δεξιοτήτων στο επίκεντρο αυτού που κάνουν.
  • Απολαμβάνουν τις συνεργασίες τους με οργανισμούς και φορείς.
  • Χτίζουν ισχυρές μακροχρόνιες σχέσεις.
  • Είναι ανοιχτοί, απλοί, ευέλικτοι και ανταποκρίνονται.
  • Δεσμεύονται για δικαιοσύνη, σεβασμό, ισότητα, διαφορετικότητα, συμπερίληψη και δέσμευση.
  • We are committed to fairness, respect, equality, diversity, inclusion and engagement.
Copyright © 2023 GlobalCert. All rights reserved.