Η GlobalCert είναι ο Επίσημος Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος για την προώθηση, τη διανομή και την παροχή NOCN Computer Based Exams ESOL International.

Η GlobalCert είναι μέρος ενός ομίλου εταιρειών που δραστηριοποιείται στον τομέα της εκπαίδευσης από το 1975. Είναι ένας αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού, με συνεχή και εδραιωμένη παρουσία στον τομέα της πιστοποίησης.

Η πολυετής εμπειρία στην έρευνα και στη πιστοποίηση έχει καταστήσει την GlobalCert έναν από τους μεγαλύτερους και πιο αξιόπιστους Φορείς Πιστοποίησης με διεθνές κύρος.

Παρέχει Πιστοποίηση σε Πληροφορική, σε Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης, αλλά και Επαγγελματικές Διαπιστεύσεις και Σεμινάρια.

Δραστηριοποιείται σε πολλές χώρες, έχει δημιουργήσει ισχυρές συνεργασίες σε Ελλάδα και εξωτερικό με Πανεπιστήμια καθώς και με διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης, εστιάζοντας στην ποιότητα, στην εγκυρότητα και στην αξιοπιστία των προσφερόμενων πιστοποιητικών. Στόχος της Globalcert είναι η αναγνωρισιμότητα των πιστοποιητικών που προσφέρει, προσδίδοντάς τους κύρος και αξία.

Την GlobalCert συνθέτουν άριστοι επιστήμονες και εξειδικευμένοι επαγγελματίες με πολυετή εμπειρία στο χώρο της πιστοποίησης αλλά και στους κλάδους του Business & Software Development.

Η GlobalCert διαθέτει ένα σύστημα εξέτασης υψηλής ποιότητας που καλύπτει τις πιο απαιτητικές προσδοκίες στον σημερινό κόσμο. Το εξεταστικό του σύστημα έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί σε συνεργασία με το Τμήμα Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς που διαπιστεύει και σφραγίζει τα πιστοποιητικά μας.

Η GlobalCert είναι αναγνωρισμένη από τον ΕΟΠΠΕΠ, διαπιστευμένη από το Ε.ΣΥ.Δ. και εγκεκριμένη από το ΑΣΕΠ. Κατέχει, επίσης, Πιστοποιητικό Διαπίστευσης Νο. 998, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024:2012 και το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 - Διαχείριση Ποιότητας.

Ο ΕΟΠΠΕΠ είναι ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού.

Το Ελληνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την εφαρμογή και διαχείριση του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης. Το ΕΣΥΔ έχει οριστεί ως Εθνικός Φορέας Διαπίστευσης της Ελλάδας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008, σύμφωνα με το οποίο κάθε κράτος-μέλος ορίζει έναν ενιαίο εθνικό φορέα διαπίστευσης.

Tο ΑΣΕΠ είναι το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Πολιτικού Προσωπικού που συστάθηκε με το Ν. 2190/1994 ως Ανεξάρτητη Αρχή αρμόδια για τη διασφάλιση της εφαρμογής των διατάξεων για την επιλογή και πρόσληψη προσωπικού του δημόσιου τομέα.


Προσόντα που Πιστοποιούμε:


Βασικές γνώσεις πληροφορικής και γνώσεις Η/Υ. Η Πιστοποίηση αναγνωρίζεται από τον ΕΟΠΠΕΠ και το ΕΣΥΔ, και αποδεκτή από το ΑΣΕΠ για προσλήψεις στο δημόσιο τομέα.

Το επίπεδο αντικατοπτρίζει τις γνώσεις ενός μέσου χρήστη, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί εφαρμογές γραφείου σε ικανοποιητικό επίπεδο, ώστε να είναι παραγωγικός στο σύγχρονο και απαιτητικό περιβάλλον εργασίας. Global kids / Intermediate / Office expert / Advanced

Global Kids


An introductory computer skills and certification program aimed at primary school children (6-12 years).

 • 1. Basic IT concepts
 • 2. Computer Skills and File Management
 • 3. Word Processing
 • 4. Excel Spreadsheets
 • 5. Internet Services
 • 6. Databases
 • 7. Presentations

Global Intermediate


Intermediate includes the following modules:

 • 1. Computer Skills and File Management
 • 2. Word Processing
 • 3. Excel Spreadsheets
 • 4. Internet services
 • 5. Databases
 • 6. Presentations

Global Office Expert


It is the natural continuation of Global Intermediate certificates entitling holders to an undeniable proof of substantial and in-depth knowledge of Microsoft Office. Global Office Expert includes everything that is required for the Global Intermediate exams, enriched with advanced features of applications that increase productivity.

Modules:

 • 1. Word Processing
 • 2. Excel Spreadsheets
 • 3. Internet Services
 • 4. Databases
 • 5. Presentations

Global Advanced


Certification of advanced IT knowledge

 • 1. Photoshop
 • 2. Autocad 2D, 3D


Η GlobalCert είναι διαπιστευμένη από το ΕΣΥΔ σε ένα ευρύ φάσμα προσόντων.

Ειδικότερα όσον αφορά τους τομείς Τουρισμού, Τροφίμων, Εμπορίου και Logistics, η GlobalCert πιστοποιεί τις γνώσεις και τις δεξιότητες των παρακάτω προσόντων:


Πιστοποίηση σε μεγάλο αριθμό Προγραμμάτων Κατάρτισης και Σεμιναρίων, εγκεκριμένα από το NOCN.

Τα Endorsed προγράμματά μας βοηθούν τους εργοδότες και τους υπαλλήλους τους να γίνουν πιο παραγωγικοί και αποτελεσματικοί, αυξάνοντας έτσι την κερδοφορία καθώς και την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης.


 • Δημοσιογραφία
 • Εκπαίδευση Νταντάς
 • Ειδική Αγωγή
 • Αγγλικά για Ιατρικούς Σκοπούς

Πιστοποίηση Γλωσσικής Ικανότητας στον Τουριστικό Τομέα

Απευθύνεται σε άτομα που επιθυμούν να απασχοληθούν στον τομέα του Τουρισμό, στην Εστίαση, ως προσωπικό εστιατορίων / καφέ - μπαρ, σεφ, προσωπικό ξενοδοχείου, ρεσεψιονίστ, εμψυχωτές κ.λπ.

Ένα Endorsed πιστοποιητικό γλωσσομάθειας που στοχεύει στην απαραίτητη ορολογία για την εργασία και την επιτυχημένη επικοινωνία σε περιβάλλον Εξυπηρέτησης Πελατών.

 • Αγγλικά στον τουρισμό
 • Γαλλικά στον τουρισμό
 • Γερμανικά στον τουρισμό
 • Ιταλικά στον τουρισμό
 • Ρωσικά στον τουρισμό
 • Αραβαικά στον τουρισμό
 • Κινέζικα στον τουρισμό

Πιστοποιήσεις Προγραμμάτων E-Learning που παρέχουμε:


 • Global Intermediate A (Word, Excel, Internet)
 • Global Intermediate C (Word, Excel, Internet, PowerPOint, Access, Windows)
 • Level 2 - NOCN Certificate in Digital Productivity
 • Level 3 - NOCN Award in Digital Productivity

Πιστοποιούμε πάνω από 35.000 υποψηφίους
μέσω της πλατφόρμας πιστοποιήσεών μας, ετησίως.

Copyright © 2024 GlobalCert. All rights reserved.