Όραμα

Το όραμα του NOCN είναι να γίνει κορυφαία φιλανθρωπική οργάνωση Εκπαιδευτικών & Δεξιοτήτων, βοηθώντας τους μαθητές και τους μαθητευόμενους να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους, και τους οργανισμούς να ευδοκιμήσουν.

Αποστολή

Η αποστολή του NOCN είναι να υποστηρίζει ανθρώπους στο Ηνωμένο Βασίλειο και διεθνώς, από όλες τις κοινότητες, να προχωρήσουν στην απασχόληση, να αναπτύξουν τα ταλέντα και τη σταδιοδρομία τους και να αποκτήσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να απολαύσουν μια ανταποδοτική και ικανοποιητική ζωή μέσω:

  • αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων,
  • αξιολογήσεων μαθητείας,
  • διαπίστευσης δεξιοτήτων, υποστήριξης αξιολόγησης,
  • πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,
  • καρτών ικανότητας,
  • συμβουλευτικής και εκπαίδευσης.
Copyright © 2024 GlobalCert. All rights reserved.