Το National Open College Network (NOCN) είναι ένας αναγνωρισμένος Βρετανικός Φορέας Πιστοποίησης που ηγείται της παγκόσμιας αγοράς. Αναγνωρίζεται από το Office of Qualifications and Examinations Regulation (Ofqual), το Qualification Wales (QW) και το Council for the Curriculum, Examinations and Assessment (CCEA).

Είναι ενεργός στον χώρο των πιστοποιήσεων από το 1987. Έχει περισσότερα από 2,000 εξεταστικά κέντρα στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ προσφέρει πάνω από 400 πιστοποιήσεις. Το εμπιστεύονται και το αναγνωρίζουν εργοδότες, εκπαιδευτικοί φορείς και σπουδαστές σε όλο τον κόσμο για το κύρος, την αξιοπιστία του και την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών του. Στο NOCN πιστεύουν στη δύναμη της μόρφωσης και στο αντίκτυπό της στην κοινωνία και στον άνθρωπο.

Το NOCN είναι ο πρώτος Φορέας Πιστοποίησης στον οποίο απονεμήθηκε ο τίτλος "Leader in Diversity" (Ηγέτης στην Πολυπολιτισμικότητα) από το αντίστοιχο εθνικό κέντρο "National Centre for Diversity" για την προώθηση της ισότητας για όλους.

Το NOCN προωθεί την αξία της μάθησης της γλώσσας και την αξιολόγησή της για πάνω από 30 χρόνια. Οι εξετάσεις είναι σχεδιασμένες να αξιολογούν τη γνώση, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που έχουν αποκτήσει οι μαθητές.

Όλα τα επίπεδα του NOCN είναι σύμφωνα με το Common European Framework of Reference (CEFR). Στην Ελλάδα, αναγνωρίζονται από το ελληνικό δημόσιο και από τον ΑΣΕΠ.

Κατάλογος ΑΣΕΠ Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών Ξένων Γλωσσών


Πιστοποιήσεις NOCN σύμφωνα με το ESOL International Qualifications:

  • NOCN Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (B1)
  • NNOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2)
  • NOCN Level 2 Certificate in ESOL International (C1)
  • NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2)

Ο κύριος στόχος μας είναι να παρέχουμε πιστοποιήσεις ESOL υψηλής ποιότητας, δίκαιες και προσβάσιμες, που θα προετοιμάσουν τους υποψήφιους για τον 21ο αιώνα και θα ξεκλειδώσουν προοπτικές σε ολόκληρο τον κόσμο.

Οι υποψήφιοι θα είναι κάτοχοι ενός παγκοσμίως αναγνωρισμένου πιστοποιητικού, ένα προσόν ιδανικό ώστε να προχωρήσει κανείς σε σπουδές σε πανεπιστήμια όπου η διδασκαλία και η αξιολόγηση γίνονται στα αγγλικά. Με τη μελέτη της αγγλικής γλώσσας και την επίδειξη ικανότητας μέσω μιας αυστηρής διαδικασίας εξέτασης, οι υποψήφιοι είναι σε θέση να δείξουν σε έναν πιθανό ή παρόντα εργοδότη το επίπεδο των ικανοτήτων τους στην ομιλία, την ακρόαση, τη γραφή και την ανάγνωση αγγλικών.

Η GlobalCert είναι ο επίσημος Αντιπρόσωπος
των Computer Based Εξετάσεων NOCN ESOL International Qualifications.
Copyright © 2024 GlobalCert. All rights reserved.