Ο πρώτος Φορέας στον οποίο απονεμήθηκε

ο τίτλος "Leader in Diversity"

Γνωρίστε το μέλλον των εξετάσεων γλωσσομάθειας

με τις Computer Based εξετάσεις της ESOL Exams

Κύρος, Αξιοπιστία

Παγκόσμια Αναγνώριση

Ο πρώτος Φορέας στον οποίο απονεμήθηκε

ο τίτλος "Leader in Diversity"

Γνωρίστε το μέλλον των εξετάσεων γλωσσομάθειας

με τις Computer Based εξετάσεις της ESOL Exams

Κύρος, Αξιοπιστία

Παγκόσμια Αναγνώριση

Ο πρώτος Φορέας στον οποίο απονεμήθηκε

ο τίτλος "Leader in Diversity"

Γνωρίστε το μέλλον των εξετάσεων γλωσσομάθειας

με τις Computer Based εξετάσεις της ESOL Exams

Κύρος, Αξιοπιστία

Παγκόσμια Αναγνώριση

Πιστοποιημένη Αριστεία

Γίνετε Συνεργάτης μας
Γίνετε Υποψήφιος
Computer Based Exams (CBE)

Μια νέα εμπειρία
Επερχόμενες εξετάσεις

Ημερομηνία Λήξη Υποβολής Αιτήσεων Χώρα Εξέταση Επίπεδο
01-07-2023 16-06-2023 GREECE NOCN Esol International B2 Independent User
01-07-2023 16-06-2023 GREECE NOCN Esol International C2 Proficient


Copyright © 2023 GlobalCert. All rights reserved.