Ο πρώτος Φορέας στον οποίο απονεμήθηκε

ο τίτλος "Leader in Diversity"

Γνωρίστε το μέλλον των εξετάσεων γλωσσομάθειας

με τις Computer Based εξετάσεις της ESOL Exams

Κύρος, Αξιοπιστία

Παγκόσμια Αναγνώριση

Ο πρώτος Φορέας στον οποίο απονεμήθηκε

ο τίτλος "Leader in Diversity"

Γνωρίστε το μέλλον των εξετάσεων γλωσσομάθειας

με τις Computer Based εξετάσεις της ESOL Exams

Κύρος, Αξιοπιστία

Παγκόσμια Αναγνώριση

Ο πρώτος Φορέας στον οποίο απονεμήθηκε

ο τίτλος "Leader in Diversity"

Γνωρίστε το μέλλον των εξετάσεων γλωσσομάθειας

με τις Computer Based εξετάσεις της ESOL Exams

Κύρος, Αξιοπιστία

Παγκόσμια Αναγνώριση

Πιστοποιημένη Αριστεία

Γίνετε Συνεργάτης μας
Γίνετε Υποψήφιος
Computer Based Exams (CBE)

Μια νέα εμπειρία
Επερχόμενες εξετάσεις

Ημερομηνία Λήξη Υποβολής Αιτήσεων Χώρα Εξέταση Επίπεδο

Η επόμενη ημερομηνία εξετάσεων δεν έχει οριστεί ακόμα.

Νέες ημερομηνίες θα ανακοινωθούν σύντομα.Copyright © 2022 GlobalCert. All rights reserved.