Ο πρώτος Φορέας στον οποίο απονεμήθηκε

ο τίτλος "Leader in Diversity"

Γνωρίστε το μέλλον των εξετάσεων γλωσσομάθειας

με τις Computer Based εξετάσεις της ESOL Exams

Κύρος, Αξιοπιστία

Παγκόσμια Αναγνώριση

Ο πρώτος Φορέας στον οποίο απονεμήθηκε

ο τίτλος "Leader in Diversity"

Γνωρίστε το μέλλον των εξετάσεων γλωσσομάθειας

με τις Computer Based εξετάσεις της ESOL Exams

Κύρος, Αξιοπιστία

Παγκόσμια Αναγνώριση

Ο πρώτος Φορέας στον οποίο απονεμήθηκε

ο τίτλος "Leader in Diversity"

Γνωρίστε το μέλλον των εξετάσεων γλωσσομάθειας

με τις Computer Based εξετάσεις της ESOL Exams

Κύρος, Αξιοπιστία

Παγκόσμια Αναγνώριση

Πιστοποιημένη Αριστεία

Γίνετε Συνεργάτης μας
Γίνετε Υποψήφιος
Computer Based Exams (CBE)

Μια νέα εμπειρία
Επερχόμενες εξετάσεις

Ημερομηνία Λήξη Υποβολής Αιτήσεων Χώρα Εξέταση Επίπεδο
20/01/2024 09/01/2024 Greece NOCN Esol International B2, C2
09/03/2024 23/02/2024 Greece NOCN Esol International B2, C2
May 2024 - date to be announced shortly Greece NOCN Esol International B2, C2
July 2024 - date to be announced shortly Greece NOCN Esol International B2, C2


Copyright © 2023 GlobalCert. All rights reserved.